Informații privind confidențialitatea datelor

Informații privind confidențialitatea datelor

Suntem procupați de a trata în mod responsabil datele care ne sunt încredințate (precum și cu toate donațiile financiare sau materiale)

Prin urmare procesăm datele dvs. exclusiv pe baza reglementarilor legale (REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor. Această politică de confidențialitate este aplicată în toate proiectele Organizației Umanitare CONCORDIA.

DREPTURILE DVS.

Aveți dreptul la informare, corectare, ștergere, redirecționare, transfer de date, revocare sau opoziție în ceea ce privește prelucrarea datelor. Vă rog să contactați persoana menționată mai jos pentru a vă exercită drepturile.

Dacă considerați că prelucarea datelor dvs încalcă legea privind protecția datelor sau dacă reclamațiile dvs privind protecția datelor au fost încălcate într-un fel puteți să va plângeți autorității de supraveghere. În România “Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal” este autoritatea pentru protecția datelor. (http://www.dataprotection.ro/)

NUME ȘI FOTOGRAFII

Confidențialitatea protejaților noștri este importantă pentru noi, de aceea nu folosim numele lor real. Fotografiile care prezintă persoane individuale sunt publicate numai cu acordul explicit al persoanei.

FORMULARE WEB

La folosirea formularelor web sunt salvate datele introduse și ora salvării. Un transfer de date către terți are loc numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea solicitării fără de care nu este posibilă finalizarea procesului (adresa la poștă, date bancare pentru încasare)

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

În cazul unei donații sunt păstrate datele relevante (nume, informații bancare, valoarea donației) până la încheierea datei legale (maxim 10 ani).

Pentru trimiterea de materiale informative (poștă, e-mail) sunt păstrate datele relevante (nume, adresă, e-mail) până la o notificare ulterioară, pentru a putea furniza în mod regulat informațiile solicitate. Dacă un destinatar nu poate fi contactat, datele corespunzătoare vor fi șterse după maxim doi ani (cu excepția cazului în care acestea trebuie să fie stocate din alte motive).

Responsabil pentru protecția datelor
Mircea Agrigoroaie
T +40 311 076981
F +40 311 076982
E rgdp@concordia.org.ro